header foto
 
Algemeen

Onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl in de gemeente

23-9-2013
De gemeente Krimpen aan den IJssel vraagt uw medewerking voor het invullen van een vragenlijst in het kader van het provinciaal onderzoek Sport, Bewegen en Leefstijl in de gemeente. De resultaten van dit onderzoek geven de gemeente inzicht in het sport- en beweeggedrag en de leefstijl van haar inwoners. Daarnaast kunnen de resultaten gebruikt worden bij het opstellen van het gemeentelijk sportbeleid. Inwoners die de vragenlijst al een keer hebben ingevuld hoeven dit nog een keer te doen.
Het onderzoek
Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst met daarin vragen over de sportdeelname, redenen om (niet) aan sport te doen, leefstijl en houding ten opzichte van sport. Het onderzoek bevat
een vragenlijst, die u kunt invullen via de volgende website:
www.beweegonderzoekkrimpenaandenijssel.nl
Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Sportservice Zuid-Holland. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten. De uiterste invuldatum voor deze vragenlijst is 27 september 2013.

Privacy
In het kader van de privacywetgeving bevestigt de gemeente dat de gegevens in de rapportage van Sportservice Zuid-Holland niet terug te leiden zijn naar personen.

Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 297 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]