header foto
 
Bestuur

Update nieuw KG veld

26-10-2021

Beste leden,

 

Graag willen we jullie informeren over de in het afgelopen jaar gevoerde gesprekken met de gemeente Krimpen aan den IJssel. De aanleiding voor deze gesprekken waren de herontwikkelingsplannen van de gemeente voor het oude KOAG-terrein, de impact die dat heeft op waar wij als hockeyclub gehuisvest zijn, of de club op onze huidige locatie zouden kunnen blijven en de noodzaak om het eerste veld op korte termijn te vervangen.

 

Na een eerste verkenning onder leiding van wethouder sport Coen Derickx is in november vorig jaar een traject gestart om te onderzoeken of MHCK in het licht van de woningbouwplannen op het oude KOAG-terrein op de huidige locatie kon blijven. Hierbij zijn onderwerpen als sportbeleving voor de club, kwaliteit van de faciliteiten (velden en clubhuis), groeiplannen van de club, geluids- en lichtoverlast naar de omgeving en parkeren uitgebreid onderzocht en besproken. Hierbij heeft MHCK altijd aangegeven een sterke voorkeur te hebben om op de huidige locatie te gehuisvest te blijven.

 

In dat traject heeft de gemeente in een breder kader (voor meerdere sportclubs waaronder MHCK, DCV en TCK) een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om Krimpense sportclubs te concentreren nabij de Krimpenerbosweg. MHCK is nauw betrokken geweest bij dit onderzoek en heeft veel ruimte gekregen om onze eisen en wensen met betrekking tot onze vereniging en de locatie daarvan in te brengen. De uitkomst van het onderzoek is afgelopen juni gerapporteerd en vervolgens opgenomen in de ‘kadernota 2022 gemeente Krimpen aan den IJssel’ (een beleidsdocument waarin de gemeente haar beleid en plannen voor 2022 en verder presenteert.

 

In de kadernota trekt de gemeente de conclusie, dat MHCK (en ook DCV en TCK) niet zullen worden verplaatst aangezien de kosten daarvan niet tegen de baten opwegen. Verder geeft de gemeente aan dat zij de (financiële) verantwoordelijkheid neemt voor het aanleggen, onderhouden en vervangen van de velden van sportclubs. Dit laatste betekent concreet voor MHCK dat de gemeente de vervanging van het eerste veld voor haar rekening neemt en de realisatie van een nieuw KG veld daarmee georganiseerd is.

 

Wij zijn natuurlijk verheugd dat we dit traject zo met de gemeente hebben doorlopen en zeker gezien de uitkomsten: onze grote wens om op de huidige locatie te kunnen blijven zitten wordt hiermee ingevuld en de vervanging van het eerste veld is georganiseerd, waarbij wij ook de gemeente hebben weten te overtuigen dat het voor de club absoluut noodzakelijk is dat het nieuwe eerste veld een waterveld moet worden. In de begroting van de gemeente is dan ook een waterveld opgenomen.

 

De uiteindelijke besluitvorming over dit plan vindt plaats bij de behandeling van de gemeentebegroting door de gemeenteraad op 4 november. Bij een positief resultaat start de planvorming voor de vervanging van het eerste veld al in november 2021 en wordt getracht het nieuwe eerste veld in de zomer van 2022 te realiseren. Vanuit MHCK wordt deelgenomen aan de verantwoordelijke projectgroep.

 

Het bestuur

Reacties


Fred van Deelen

26-10-2021 @ 13:33:50 |Héél goed geregeld Bestuur. Fred Van Deelen.

Jeroen de Witte

28-10-2021 @ 17:54:29 |top!!!

Danielle van Dijk

29-10-2021 @ 10:14:00 |Goed nieuws!

Reageer op het nieuws


Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 324 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]