header foto
 
Bestuur

Toelichting contributie

Nieuws afbeelding 17-3-2021

Beste leden,

Een dezer dagen wordt de contributie afgeschreven of is deze al afgeschreven. Graag begeleiden we dit met enige toelichting omdat de tijd waar we momenteel in leven ons geen normaal seizoen heeft geboden. Ook in ons bestuur zitten een aantal hockeyers die dit jaar flink wat tijd zonder enige vorm van hockey hebben moeten doorbrengen. Het betalen van contributie kan dan ook als ‘niet fair’ overkomen.

Echter heeft de Corona-crisis bijzonder veel invloed op onze financiële huishouding. Kosten zoals huur van het clubhuis en de velden lopen gewoon door, terwijl alle inkomsten, los van contributie, verdwenen zijn. De bar is dicht en sponsorinkomsten zijn al sinds vorig seizoen nihil.

Binnen het bestuur zijn we al ruim een jaar actief bezig met dit onderwerp en hebben we geprobeerd op allerlei mogelijke manieren besparingen te realiseren. We staan in nauw contact met de gemeente, welke ons waar mogelijk steunt. Tot een sluitende begroting heeft dit echter nog niet geleid.

Dit houdt in dat we geen mogelijkheid hebben om dit seizoen minder/geen contributie te innen. Sterker nog, zonder de contributies komen we simpelweg niet uit. We hopen in de komende maanden meer duidelijkheid te krijgen over kwijtschelding van lasten en/of andere tegemoetkomingen. Ons voornemen is om dit dan op een nader te bepalen manier terug te laten vloeien in de vereniging.

Het fijne is dat we langzaam maar zeker steeds meer mogen. De jeugd heeft geen normaal seizoen, maar gelukkig wel  tot op heden kunnen trainen en onderling wedstrijden kunnen spelen. Sinds kort mogen nu ook de senioren het veld op en daar zijn we heel blij mee. Laten we hopen dat we richting de lente steeds meer mogen, zodat we samen dit ellendige seizoen tot een positief einde kunnen brengen.

We willen dit bericht afsluiten door als bestuur onze dank uit te spreken aan al onze leden. De eerste termijn contributie is zonder enige vorm van commentaar bij iedereen afgeschreven en ook de tweede termijn roept weinig reactie op. Dit tekent te meer hoe begaan iedereen met onze hockeyclub is. Dit is iets waar we ongelooflijk blij en trots op zijn. Dus nogmaals, dank aan iedereen!

Het bestuur.

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 324 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]