header foto
 
Bestuur

Algemene Ledenvergadering - woensdag 13 november, 20.30

30-10-2013
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van MHC Krimpen staat gepland voor woensdag 13 november a.s., vanaf 20.30 uur, in het clubhuis.
Wij nodigen u bij deze uit om op die vergadering aanwezig te zijn. De agenda voor de vergadering wordt zsm na vaststelling daarvan in de bestuursvergadering van 6 november a.s. op de website geplaatst.
Wij hopen u de 13e te mogen begroeten!
Uw bestuur.

Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 324 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]