header foto
 
Bestuur

Opzeggen Lidmaatschap

30-3-2012
Beste leden,
 
De winterstop is voorbij en de hockeycompetitie is net weer opnieuw opgestart. Toch vragen wij nu al uw aandacht voor het seizoen 2012-2013. Want als u van plan bent om het lidmaatschap van uzelf of uw kinder(eren) op te zeggen (LIEVER NIET NATUURLIJK!) dan moet die opzegging volgens de statuten vóór 1 mei a.s. zijn ingediend. Dit heeft te maken met het feit dat wij al vóór het einde van het lopende seizoen een opgave moeten doen bij de KNHB van het aantal leden voor het nieuwe seizoen. De bijdrage die de KNHB bij ons in rekening brengt is op dat aantal gebaseerd.
 
Het bestuur.

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 324 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]