header foto
 
Bestuur

Gezocht Bestuursleden (M/V)

9-6-2011
“MHCK zoekt voor de komende bestuursperiode kandidaten voor diverse bestuursfuncties waaronder de functies van voorzitter en penningmeester.
 
De voorzitter zal met de Algemene Leden Vergadering (ALV) in november 2011 aftreden, na een voorzitterschap van 5 jaar. De penningmeester is tengevolge van een verhuizing in verband werk naar elders reeds per 1 juni 2011 teruggetreden. Waar nodig is hij beschikbaar voor (telefonisch) overleg over financiële zaken tot de ALV in november dit jaar. 
 
Vanwege het belang van een goede bezetting van de 2 voornoemde  kernfuncties roept het bestuur kandidaten op zich te melden.
 
De werkzaamheden kosten weliswaar aan tijdsbesteding 3-4 uur per week, maar zijn een zeer inspirerende vrijetijdsbesteding. 
 
We vragen leden die wat extra energie aan de vereniging willen / kunnen geven zich te melden bij het bestuur.
 
Voor nadere informatie over voornoemde rollen belt u voorzitter Arnold  Stendahl 06 22440559 of voormalig penningmeester John Anthonise 06 51515866.”

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 337 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]