header foto
 
Bestuur

Korte update van het bestuur omtrent de velden

19-4-2011 De afgelopen tijd en de komende weken zijn bepalend voor hetgeen de komende zomer met onze velden aan de Driekamp zal gebeuren. De gemeente heeft toegezegd daaraan substantieel en concreet te willen bijdragen. De aannemer is (uit in totaal zes inschrijvingen) geselecteerd en voorgedragen. Onlangs is het ambtelijk advies opgesteld en zijn de voorstellen van het gemeentebestuur ter zake voorbereid, welke op de gemeenteraadsvergadering van 19 mei a.s. ter besluitvorming op de agenda zullen worden geplaatst. Nadien komt de gunning en als verder alles conform de verwachtingen redelijkerwijs verloopt volgt de uitvoering tijdens de zomerstop. Onder meer oud lid Cees Lodder, ook betrokken bij de uitvoering in 1998, heeft zich bereid verklaard daarvoor belangrijke taken vanuit MHCK graag (opnieuw) op zich te willen nemen. Na 19 mei komt het bestuur bij u erop terug.         
 
Met vriendelijke groet.
 
Het bestuur

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws


Sponsoren

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 324 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]