header foto
 

Opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap dient te geschieden door verzending van een email-bericht naar [email protected]. De ledenadministratie stuurt een ontvangstbevestiging van de opzegging.

Afmeldingen op andere wijze (mondeling) of bij andere personen (coaches, trainers, technische commissie e.d.) gelden niet als opzegging van het lidmaatschap.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Conform de statuten dient een opzegging uiterlijk 1 juni binnen te zijn, teneinde geldig te zijn voor het komende nieuwe verenigingsjaar.

Wanneer een opzegging te laat, doch vóór de start van de competitie van het nieuwe seizoen wordt ontvangen, blijft het lid gedurende het komende seizoen Algemeen Niet Spelend (ANS) lid en wordt de opzegging per 30 juni van het daarop volgende jaar definitief. 

Opzeggingen die ná de start van de competitie worden ontvangen worden niet geaccepteerd. Lidmaatschap blijft dan actief tót 30 juni van het daarop volgende jaar, met de daarbij horende verplichting tot contributiebetaling.
 

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 297 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]