header foto
 

Contributie

De contributies van MHC Krimpen gelden per seizoen, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie wordt berekend op basis van de spelerscategorie waarin een lid is ingedeeld (volgens de KNHB reglementen) (dit kan in bepaalde gevallen dus afwijken van het team waarin een lid speelt, als er bijvoorbeeld dispensatie is aangevraagd – voor de berekening van de contributie is altijd de leeftijd doorslaggevend).

Senioren - 18 jaar of ouder – spelend lid of trainingslid
Jeugd – spelend lid of trainingslid
* Junioren A: 16 of 17 jaar
* Junioren B: 14 of 15 jaar
* Junioren C: 12 of 13 jaar
* Junioren D: 10 of 11 jaar

Jongste Jeugd – hier is geen onderscheid tussen spelend lid en trainingslid, dit is één contributiecategorie
* Junioren E: 8 of 9 jaar
* Junioren F: 6 of 7 jaar

* Benjamins: vanaf 5 jaar

Let op: de genoemde leeftijden gelden op 1 oktober van het seizoen. Spelende leden zijn speelgerechtigd in de competitie. Trainingsleden zijn niet speelgerechtigd in de competitie.
Verder is het mogelijk de club te ondersteunen middels een ANS-lidmaatschap (algemeen niet-spelend lid) of als donateur. Kosten van zaalhockey worden apart in rekening gebracht aan de leden die aan de zaalcompetitie deelnemen.

Bij toetreden als lid is eenmalig entreegeld verschuldigd.
Leden die toetreden ná 1 januari in het lopend seizoen betalen 50% van de contributie, en 100% van de overige bijdragen. Leden die toetreden ná 1 april in het lopend seizoen betalen 25% van de contributie, en 100% van de overige bijdragen.

Contributietabel MHC Krimpen seizoen 2020-2021
(zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering)
 
 
Senioren (spelend) 320
Senioren - dinsdagdames (spelend) 238
Senioren (trainingsleden) 202
Jeugd (AB) (spelend) 261
Jeugd (CD) (spelend) 255
Jeugd (ABCD) (trainingsleden) 138
Jongste Jeugd (E) (spelend en trainingsleden) 177
Jongste Jeugd (F) (spelend en trainingsleden) 160
Jongste Jeugd (benjamins) (spelend en trainingsleden)
160
Zaalcompetitie 44
A.N.S. Leden 84
Donateurs 37
Entreegeld Senioren (spelend) 68
Entreegeld Senioren (trainingsleden) 31
Entreegeld Jeugd (ABCD) (spelend) 58
Entreegeld Jeugd (ABCD) (trainingsleden) 31
Entreegeld Jongste Jeugd (spelend en trainingsleden) 31


Voor elk tweede en volgende lid van een zelfde gezin (woonachtig op het zelfde adres), wordt familiekorting verleend te weten:
2e gezinslid - reductie 13 euro
3e gezinslid - reductie 17 euro
4e en volgende gezinslid - reductie 21 euro

Betaling van de contributie
Alle leden ontvangen per e-mail een gespecificeerde contributienota van de penningmeester voor de verschuldigde bedragen. De betaling geschiedt via automatische incasso in 2 termijnen te weten op 1 november en 1 februari. De nota’s en incassoaankondigingen worden circa twee weken voor de incasso verstuurd. Leden die nog per factuur betalen en niet via automatische incasso zijn een verhoging van 30 euro per lid verschuldigd. Een factuur dient in dit geval binnen 1 maand na verzending betaald te zijn. Indien een lid in verzuim is met betalen is reglementair een boete van 10% verschuldigd. Bij lang uitblijven van de betaling kan schorsing volgen.

Het bestuur kan een lid dat de jaarlijkse bijdrage niet tijdig (twee maanden na verzending van de contributienota) heeft voldaan, voor de duur van een maand schorsen. Wanneer het lid tijdens de schorsing niet alsnog de jaarlijkse bijdrage volledig heeft voldaan met inbegrip van de verschuldigde boete kan het bestuur besluiten het lid te ontzetten. Wegens schuld ontzette leden kunnen weer als lid worden toegelaten, indien zij alsnog volledig aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

 

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 335 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]