header foto
 

Contributie

De contributie van MHC Krimpen geldt per seizoen, welke loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributie wordt berekend op basis van de spelers categorie waarin een lid is ingedeeld (volgens de KNHB reglementen) (dit kan in bepaalde gevallen dus afwijken van het team waarin een lid speelt, als er bijvoorbeeld dispensatie is aangevraagd – voor de berekening van de contributie is altijd de leeftijd doorslaggevend).

Contributie Tabel MHC Krimpen seizoen 2022-2023
(zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering)


Categorie Subcategorie Leeftijdgrens * Entree Geld ** Contributie

Senioren Standaard geen 68 EUR 335 EUR
Senioren Reserve geen 68 EUR 335 EUR
Senioren O25 onder 25 68 EUR 335 EUR
Senioren 30+ 30+ 68 EUR 335 EUR
Senioren 45+ 45+ 68 EUR 335 EUR
Junioren O18 onder 18 58 EUR 270 EUR
Junioren O16 onder 16 58 EUR 270 EUR
Junioren O14 onder 14 58 EUR 265 EUR
Junioren O12 onder 12 58 EUR 265 EUR
Jongste Jeugd O10 onder 10 31 EUR 185 EUR
Jongste Jeugd O9 onder 9 31 EUR 185 EUR
Jongste Jeugd O8 onder 8 31 EUR 165 EUR
Jongste Jeugd (BENJAMINS) O6 onder 6 31 EUR

Overig
Senioren Trainingslid
31 EUR 150 EUR
Senioren Trimmer
31 EUR 150 EUR
Junioren Trainingslid
31 EUR 140 EUR
Zaal Competitie Jeugd onder 18
50 EUR
Algemeen Niet Spelend A.N.S. lid
90 EUR
Donateur Euro lid 40 EUR

* Peildatum 1 oktober
** Entree Geld is alleen voor nieuwe leden, niet voor oud-MHCK leden die weer lid worden.

Extra Informatie
Spelende leden zijn speelgerechtigd in de competitie.
Trainingsleden zijn niet speelgerechtigd in de competitie.

Contributie voor zaalhockey wordt apart in rekening gebracht aan leden die ook daadwerkelijk aan de zaalcompetitie deelnemen.

Leden die toetreden ná 1 januari in het lopend seizoen betalen 50% van de contributie en 100% van de overige bijdragen. Leden die toetreden ná 1 april in het lopend seizoen betalen 25% van de contributie en 100% van de overige bijdragen.

Verder is het mogelijk de club te ondersteunen middels een ANS-lidmaatschap (algemeen niet-spelend lid) of als donateur.

Gezinskorting
Voor elk tweede en volgende lid van een zelfde gezin (woonachtig op het zelfde adres), wordt familiekorting verleend, uitgezonderd Entree Geld, te weten:
  • 2e gezinslid - korting 13 euro
  • 3e gezinslid - korting 17 euro
  • 4e en volgende gezinslid - korting 21 euro

Betaling van de contributie
Alle leden ontvangen aan het begin van het seizoen via email een aankondiging contributie met bijgevoegd een factuur voor de verschuldigde contributie (incl. toeslagen en kortingen). Afhankelijk van de keuze van het lid kan de contributie op 2 manieren betaald worden; via een automatische incasso of een handmatige overboeking. Leden (voornamelijk jeugd) die in de winter zaalhockey gaan spelen ontvangen rond 1 december in het lopende seizoen een aparte factuur voor de zaal contributie.

Vanuit de club is er een voorkeur voor betaling via een automatische incasso. Een handmatige overboeking door een lid kost de club uiteindelijk meer inspanning (van vrijwilligers) om te verwerken in de administratie. Om die reden heeft de club bepaald dat leden welke niet via een automatische incasso betalen een toeslag van 10,00 EUR per seizoen verschuldigd zijn. Dit bedrag is terug te vinden op de factuur. Indien een lid zijn betalingsmethode zou willen wijzigen dan kan dit door een mail te sturen naar [email protected]

De facturen worden circa 3 weken voor de incasso verstuurd. Leden die via een handmatige overboeking betalen dienen voor de vervaldatum, welke op de factuur staat, de betaling uitgevoerd te hebben.

Leden hebben met ingang van seizoen 2022-2023 de mogelijkheid om de betaling over meerdere termijnen te spreiden. Dit kan door het lid zelf ingesteld worden bij ontvangst van de factuur. Dit geldt voor zowel de automatische incasso als de handmatige betalingen. Let wel op, er zijn extra kosten bij gespreide betaling. De hoogte van deze kosten staat in de aankondigingsmail.
 

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 297 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]