header foto
 

Inschrijvingsformulier

Door middel van het invullen en verzenden van dit formulier schrijft u zich in als lid van MHC Krimpen. Als datum van aanvang van het lidmaatschap geldt de datum van verwerking van de inschrijving door de ledenadministratie van MHC Krimpen. De inschrijving is pas effectief indien u de bevestigingsmail heeft ontvangen. Indien u het lidmaatschap en de daarbij behorende contributieverplichting op een ander tijdstip wilt laten aanvangen, vermeldt u dit dan duidelijk in het vak Opmerkingen.

Wij gaan er van uit dat u de informatie over het lidmaatschap en over de contributieverplichtingen en overige verplichtingen die bij het lidmaatschap horen, zoals vermeld op deze website, heeft gelezen.

Indien u nog niet weet of u lid wilt worden kunt u altijd voorafgaand aan de inschrijving drie proeftrainingen meedraaien. Daarvoor kunt u contact opnemen met onze Technische Commissie ([email protected]).

Heeft u overigens nog vragen, dan kunt ook mailen naar [email protected]
 

Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Bankrekening tbv incasso contributie
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.

Ledenaantal

MHC Krimpen heeft 297 leden!

Contact

Bezoekadres
Driekamp 7
2924 AN Krimpen aan den IJssel

Telefoon & Mail
0180 - 511 343
[email protected]

Postadres
Postbus 1020
2920 BA Krimpen aan den IJssel

Bankrekening
NL22 RABO 0146 1547 97
tnv MHC Krimpen

Mail opmerkingen en suggesties over
onze website naar [email protected]